నా కనులు ఎపుడూ లిరిక్స్

This article is about నా కనులు ఎపుడూ లిరిక్స్ from the film Rang De. This song is sung by Sid Sriram  and music is composed by Devi Sri Prasad and lyrics are written by Shreemani.

Main Concepts of this article:

  • నా కనులు ఎపుడూ లిరిక్స్ తెలుగు
  • Naa Kanulu Eppudu Lyrics in English

నా కనులు ఎపుడూ లిరిక్స్ తెలుగు

నా కనులు ఎపుడూ లిరిక్స్ తెలుగు

నా కనులు ఎపుడూ లిరిక్స్
నా కనులు ఎపుడూ లిరిక్స్ తెలుగు
Naa Kanulu Eppudu Song Lyrics in Telugu

Naa Kanulu Eppudu Lyrics

Naa Kanulu Epudu Kanane Kanani
Pedhavulepudu Anane Anani
Hrudhayamepudu Vinane Vinanai
Maayaloo Theluthunnaa
నా కనులు ఎపుడూ కననె కనని
పెదవులెపుడూ అననె అనని
హృదయమెపుడూ విననె విననీ
మాయలో తేలుతున్నా

Naa Manasu Thalupe Therachi Therachi
Velugu Therale Parachi Parachi
Kalalu Nizamai Yedhuta Nilichi
Pilichene Ee Kshanaana
నా మనసు తలుపే తెరచి తెరచి
వెలుగు తెరలే పరచి పరచి
కలలు నిజమై ఎదుట నిలిచి
పిలిచెనే ఈ క్షణాన

Chedhupai Theepilaa Reyipai Rangulaa
Nelapai Ningilaa
Guppedu Gundeku Pandaga Eevelaa
చేదుపై తీపిలా రేయిపై రంగులా
నేలపై నింగిలా
గుప్పెడు గుండెకు పండుగ ఈ వేళా

Naa Kanulu Epudu Kanane Kanani
Pedhavulepudu Anane Anani
Hrudhayamepudu Vinane Vinanai
Maayaloo Theluthunnaa
నా కనులు ఎపుడూ కననె కనని
పెదవులెపుడూ అననె అనని
హృదయమెపుడూ విననె విననీ
మాయలో తేలుతున్నా

Naa Manasu Thalupe Therachi Therachi
Velugu Therale Parachi Parachi
Kalalu Nizamai Yedhuta Nilichi
Pilichene Ee Kshanaana
నా మనసు తలుపే తెరచి తెరచి
వెలుగు తెరలే పరచి పరచి
కలలు నిజమై ఎదుట నిలిచి
పిలిచెనే ఈ క్షణాన

Yepudu Leni Ee Santhoshaanni
Dhaachaalantey Madhi Chaalo Ledho
Yepudu Raani Ee Aanandhaanni
Pondhe Hakkey Naakundho Ledho
ఎపుడూ లేని ఈ సంతోషాన్ని
దాచాలంటే మది చాలో లేదో
ఎపుడో రాని ఈ ఆనందాన్ని
పొందే హక్కే నాకుందో లేదో

Naa Anelaa Naadhanela
Oo Prapancham Nakivala
Sonthamai Andhene
Guppedu Gundeku Pandaga Eevelaa
నా అనేలా నాదనేలా
ఓ ప్రపంచం నాకివాళ
సొంతమై అందేనే
గుప్పెడు గుండెకు పండగ ఈ వేళా

Naa Kanulu Epudu Kanane Kanani
Pedhavulepudu Anane Anani
Hrudhayamepudu Vinane Vinanai
Maayaloo Theluthunnaa
నా కనులు ఎపుడూ కననె కనని
పెదవులెపుడూ అననె అనని
హృదయమెపుడూ విననె విననీ
మాయలో తేలుతున్నా

Nanne Nene Kalisaano Emo
Naake Nene Thelisaano Emo
Neelo Nanne Choosaano Emo
Naala Nene Maaraano Emo
నన్నే నేనే కలిసానో ఏమో
నాకే నేనే తెలిసానో ఏమో
నీలో నన్నే చూశానో ఏమో
నాలా నేనే మారానో ఏమో

Naa Gathamlo Nee Kathentho
Nee Gathamlo Naa Kathanthe
Oo Kshanam Penchina
Guppedu Gundeku Pandaga Avelaa
నా గతంలో నీ కథెంతో
నీ గతంలో నా కథంతే
ఓ క్షణం పెంచిన
గుప్పెడు గుండెకు పండగ ఈ వేళా

Naa Kanulu Epudu Kanane Kanani
Pedhavulepudu Anane Anani
Hrudhayamepudu Vinane Vinanai
Maayaloo Theluthunnaa
నా కనులు ఎపుడూ కననె కనని
పెదవులెపుడూ అననె అనని
హృదయమెపుడూ విననె విననీ
మాయలో తేలుతున్నా

Naa Manasu Thalupe Therachi Therachi
Velugu Therale Parachi Parachi
Kalalu Nizamai Yedhuta Nilichi
Pilichene Ee Kshanaana
నా మనసు తలుపే తెరచి తెరచి
వెలుగు తెరలే పరచి పరచి
కలలు నిజమై ఎదుట నిలిచి
పిలిచెనే ఈ క్షణాన

More information about Naa Kanulu Eppudu Lyrics

Song Lyrics: Naa Kanulu Epudu
Singer: Sid Sriram
Music: Devi Sri Prasad
Lyricist: Shreemani
Movie: Rang De
Cast: Nithiin, Keerthy Suresh

Naa Kanulu Eppudu Lyrical Song :

Leave a Comment