నీ చిత్రం చూసి లిరిక్స్

This article is about నీ చిత్రం చూసి లిరిక్స్. This song is sung by Anurag Kulkarni from the film Love Story and music is composed by Pawan Ch and lyrics are written by Mittapalli Surender.

Main Concepts of this article:

  • నీ చిత్రం చూసి సాంగ్ లిరిక్స్ తెలుగు 
  • Nee Chitram Choosi Lyrics in English

నీ చిత్రం చూసి లిరిక్స్ తెలుగు

నీ చిత్రం చూసి లిరిక్స్ ఇన్ తెలుగు

నీ చిత్రం చూసి లిరిక్స్
నీ చిత్రం చూసి లిరిక్స్ తెలుగు

Nee Chitram Choosi Lyrics in English & Telugu

Nee Chitram Choosi Naaa Chittam Chediri
Ne Chittaruvaithirayyoooo…
Inchu Inchulona Ponchi Unna Eedu
Ninne Enchukundhirayyoooo..
నీ చిత్రం చూసి నా చిత్తం చెదిరి
నే చిత్తరువైతిరయ్యో….
ఇంచు ఇంచులోన పొంచి ఉన్న ఈడు
నిన్నే ఎంచుకుందిరయ్యో….

Nee Chitram Choosi Naaa Chittam Chediri
Ne Chittaruvaithirayyoooo…
Inchu Inchulona Ponchi Unna Eedu
Ninne Enchukundhirayyoooo..
నీ చిత్రం చూసి నా చిత్తం చెదిరి
నే చిత్తరువైతిరయ్యో….
ఇంచు ఇంచులోన పొంచి ఉన్న ఈడు
నిన్నే ఎంచుకుందిరయ్యో….

Naaa Inti Mundhu Roju Vese Muggu
Neee Gunde Meedhane Vesukundhu
Noorella Aa Chotu Naake Ivvurayyoooo..
నా ఇంటి ముందు రోజు వేసే ముగ్గు
నీ గుండె మీదనే వేసుకుందు
నూరేళ్లు ఆ చోటు నాకే ఇవ్వురయ్యో…

Ee Dhaariloni Gandharagolaale
Mangala Vaayidhyaalugaaa
Chuttu Vinipisthunna Ee Allarulevo
Mana Pelli Manthraalugaaa
Atu Vaipu Neevu Nee Vaipu Nenu
Veseti Adugule Edu Adugulani
Edu Janmalaki Yekamai Podhaamaaa…
ఈ దారిలోని గందరగోళాలే
మంగళ వాయిద్యాలుగా
చుట్టూ వినిపిస్తున్న ఈ అల్లరులేవో
మన పెళ్ళీ మంత్రాలుగా
అటు వైపు నీవు నీ వైపు నేను
వేసేటి అడుగులే ఏడు అడుగులని
ఏడు జన్మలకి ఏకమై పోదామా…

Entha Chitram Prema
Vintha Veelunaama Raasindhi Manaku Premaaa
Ninnu Naalo Dhaachi Nannu Neelo Vidichi
Velli Pommantundhi Premaaa…
ఎంత చిత్రం ప్రేమ
వింత వీలునామ రాసింది మనకు ప్రేమా
నిన్ను నాలో దాచి నన్ను నీలో విడిచి
వెళ్లి పొమ్మంటుంది ప్రేమా…

Ee Kaalam Kanna Oka Kshanam Mundhe
Ne Gelichi Vasthaanani
Neelo Meghaanni Pallakigaa Malichi
Ninu Ooregisthaanani
Aakashamantha Mana Premaloni
Ye Cheekataina Kshanakaalamantu
Nee Nuduta Thilakamai Nilichipovaalani
ఈ కాలం కన్న ఒక క్షణం ముందే
నే గెలిచి వస్తానని
నీలి మేఘాన్ని పల్లకీగా మలిచి
నిను ఊరేగిస్తానని
ఆకాశమంత మన ప్రేమలోని
ఏ చీకటైన క్షణకాలమంటు
నీ నుదుట తిలకమై నిలిచిపోవాలని..

Entha Chitram Prema
Vintha Veelunaama Raasindhi Manaku Premaaa…
ఎంత చిత్రం ప్రేమ
వింత వీలునామ రాసింది మనకు ప్రేమా…

– Nee Chitram Choosi Lyrics

More about Nee Chitram Choosi Song:

Song Lyrics: Nee Chitram Choosi
Singer: Anurag Kulkarni
Music: Pawan Ch
Lyrics Writter:Mittapalli Surender
Movie: Love Story
Cast: Naga Chaitanya, Sai Pallavi

Nee Chitram Choosi Lyrical Vedio

Leave a Comment