Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics

This article is about Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics. We provide this lyrics in English, Kannada, Telugu, Hindi and Tamil

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Kannada

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Kannada  or Bhagyada Lakshmi Baramma Song Lyrics in Kannada

ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ |
Bhagyada lakshmi baramma
ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ” ಬಾರಮ್ಮ ||
Nammamma nee saubhagyada lakshmi baramma

ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಮೆಯನಿಕ್ಕುತ
Hejjaya mele hejjeyanikkuta
ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ |
gejje kalgala dhvaniya thorutha
ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ
sajjana sadhu pujeya velege
ಮಜ್ಮಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ || ೧ ||
majjigeyolagina bennee yante ||

ತಕನಕವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ:ಬಾರೆ
Kanaka vrushtiya kareyuta bare
ಮನಕಾಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ |
mana kamaneya siddhiya thore
ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಹದಿ ಹೊಳೆವ
dinakara koti tejadi holeva
ಜನಕರಾಯನ:ಸುಮಾರಿ ಬೇಗ || ೨ ||
janakarayana kumari bega ||

ಅತ್ತಿತ್ತಲಗದ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲಿ
Attittalagade bhaktara maneyali
ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮ೦ಗಳ |
nitya mahotsava nitya sumangala
ಸತ್ಯವ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ
satyava toruva saadhu sajjanara
ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳವ ಪುತ್ಥಳಿ ಬೊಂಬೆ || ೩ ||
chittadi holeva puttali bombe ||

ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು
sankhye illada bhagyava kottu
ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುತ ಬಾರೆ |
kankana kaiyya tiruvuta bare
ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೆ ಪ೦ಕಜಲೋಚನೆ
kunkumankithe pankaja lochane
ವೆ೦ಕಟರಮಣನ ಬಿ೦ಕದ ರಾಣಿ || ೪ ||
venkataramanana binkada rani ||

ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ
sakkare tuppada kaluve harisi
ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ |
shukravaradha pujeya velage
ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ
akkareyulla alagiri rangana
ಚೂಕ್ಕ ಪುರ೦ದರ ವಿಠ್ಕಲನ ರಾಣಿ || ೫ ||
chokka purandara vitalana rani ||

PDF Download

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Kannada PDF Download :

For Download PDF please go through Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Kannada Download

Bhagyada Lakshmi Baramma lyrics in Telugu

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Telugu or Bhagyada Lakshmi Baramma Song Lyrics in Telugu

భాగ్యద లక్ష్మీ బారమ్మా
Bhagyada lakshmi baramma
నమ్మమ్మ నీ సౌభాగ్యద లక్ష్మీ బారమ్మా
Nammamma nee saubhagyada lakshmi baramma

హెజ్జయ మెలె హ్హెజ్జెయనిక్కుత
Hejjaya mele hejjeyanikkuta
గెజ్జె కాల్గళ ధ్వనియ మడుత
gejje kalgala dhvaniya thorutha
సజ్జన సాధు పూజెయ వేళెగె
sajjana sadhu pujeya velege
మజ్జిగెయొళగిన బెణ్ణెయంతె ll భా ll
majjigeyolagina bennee yante ||

కనక వృష్టియ కరెయుత బారె
Kanaka vrushtiya kareyuta bare
మన కామనేయ సిద్ధియ తోరే
mana kamaneya siddhiya thore
దినకర కోటి తేజది హొళెయువ
dinakara koti tejadi holeva
జనకరాయన కుమారి బెగ ll భా ll
janakarayana kumari bega ||

అత్తిత్తలగలదె భక్తర మనెయలి
Attittalagade bhaktara maneyali
నిత్య మహోత్సవ నిత్య సుమంగళ
nitya mahotsava nitya sumangala
సత్యవ తోరువ సాధు సజ్జనర
satyava toruva saadhu sajjanara
చిత్తది హొళెవా పుత్తళి బొంబె ll భాll
chittadi holeva puttali bombe ||

సంఖ్యె ఇల్లాద భాగ్యవ కొట్టు
sankhye illada bhagyava kottu
కంకణ కైయ తిరువుత బారె
kankana kaiyya tiruvuta bare
కుంకుమాంకితె పంకజ లోచనె
kunkumankithe pankaja lochane
వెంకటరమణన బింకద రాణీ ll భా ll
venkataramanana binkada rani ||

సక్కరె తుప్పద కాలువె హరిసి
sakkare tuppada kaluve harisi
శుక్రవారధ పూజయ వేళగె
shukravaradha pujeya velage
అక్కరెయుళ్ళ అళగిరి రంగన
akkareyulla alagiri rangana
చొక్క పురందర విఠలన రాణీ ll భా ll
chokka purandara vitalana rani ||

PDF Download

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Telugu PDF Download :

For Download PDF please go through  Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Telugu Download

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Hindi

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Hindi or Bhagyada Lakshmi Baramma Song Lyrics in Hindi

bhagyada lakshmi baramma lyrics in hindi
bhagyada lakshmi baramma lyrics in hindi

भाग्यद लक्ष्मी बारम्मा ।
Bhagyada lakshmi baramma
नम्मम्म नी सौभाग्यद लक्ष्मी बारम्मा ॥
Nammamma nee saubhagyada lakshmi baramma

हेज्जेय मेले हेज्जेयनिक्कुत
Hejjaya mele hejjeyanikkuta
गेज्जे काल्गळ ध्वनिय तोरुत ।
gejje kalgala dhvaniya thorutha
सज्जन साधु पूजेय वेळेगे
sajjana sadhu pujeya velege
मज्जिगेयोळगिन बेण्णेयन्ते ॥ १ ॥
majjigeyolagina bennee yante ||

कनक वृष्टिय करेयुत बारे
Kanaka vrushtiya kareyuta bare
मनकामनेय सिद्धिय तोरे ।
mana kamaneya siddhiya thore
दिनकर कोटि तेजदि होळेयुव
dinakara koti tejadi holeva
जनकरायन कुमारि बेग ॥ २ ॥
janakarayana kumari bega ||

अत्तित्तलगदे भक्तर मनेयलि
Attittalagade bhaktara maneyali
नित्य महोत्सव नित्य सुमन्गळ ।
nitya mahotsava nitya sumangala
सत्यव तोरुव साधु सज्जनर
satyava toruva saadhu sajjanara
चित्तदि होळेयुव पुत्थळि बोम्बे ॥ ३ ॥
chittadi holeva puttali bombe ||

सङ्ख्येयिल्लद भाग्यव कोट्टु
sankhye illada bhagyava kottu
कङ्कण कैय तिरुवुत बारे ।
kankana kaiyya tiruvuta bare
कुङ्कुमाङ्किते पङ्कज लोचने
kunkumankithe pankaja lochane
वेङ्कटरमणन बिङ्कद राणी ॥ ४ ॥
venkataramanana binkada rani ||

सक्करे तुप्पद कालुवे हरिसि
sakkare tuppada kaluve harisi
शुक्रवारद पूजेय वेळेगे ।
shukravaradha pujeya velage
अक्करेयुळ्ळ अळगिरि रङ्गन
akkareyulla alagiri rangana
चोक्क पुरन्दर विठ्ठलन राणी ॥ ५ ॥
chokka purandara vitalana rani ||

PDF Download

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Hindi PDF Download :

For Download PDF please go through  Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Hindi Download

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Tamil

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Tamil or Bhagyada Lakshmi Baramma Song Lyrics in Tamil

Bhagyada Lakshmi   Baramma Lyrics in Tamil
Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Tamil

பாக்யதா லட்சுமி பாரம்மா
Bhagyada lakshmi baramma
நம்மம்மா நீ சௌபாக்யதா லட்சுமி பாரம்மா
Nammamma nee saubhagyada lakshmi baramma

ஹேஜ்ஜய மிலே ஹேஜ்ஜயக் கூட
Hejjaya mele hejjeyanikkuta
கேஜ்ஜெ கல்களா த்வனிய தொருத்த
gejje kalgala dhvaniya thorutha
சஜ்ஜன சாது பூஜெய வெலகி
sajjana sadhu pujeya velege
மஜ்ஜீகேயோலகின பெண்ணெயந்தே
majjigeyolagina bennee yante ||

கனக வ்ருஷ்டியா கரேயுத பாரே
Kanaka vrushtiya kareyuta bare
மன காமநய சித்தியா டோரி
mana kamaneya siddhiya thore
தினக்கர கோடி தேஜதி ஹோலுவ
dinakara koti tejadi holeva
ஜனகராயண குமாரி பேக
janakarayana kumari bega ||

ஆத்தித்தளகலாதே பக்தரா மணேயலி
Attittalagade bhaktara maneyali
நித்ய மஹோத்ஸவ நித்ய சுமங்கள
nitya mahotsava nitya sumangala
சத்தியவ தோருவ சத்திய சஜ்ஜனர
satyava toruva saadhu sajjanara
சித்ததி ஹோலுவ புத்த்டாளி பொம்பி
chittadi holeva puttali bombe ||

சங்கியே இல்லாத பாக்யாவா கொட்டு
sankhye illada bhagyava kottu
கங்கனா கைய திருவுட பாரே
kankana kaiyya tiruvuta bare
குங்குமாங்கிதே பங்கஜ லோசன
kunkumankithe pankaja lochane
வெங்கடரமணன பட்டத ராணி
venkataramanana binkada rani ||

சக்கரே துப்பட காழுவே அரிசி
sakkare tuppada kaluve harisi
ஷூக்ரவாரத புஜய வெலகே
shukravaradha pujeya velage
அக்கரேயுள்ள அழகிரி ரங்கன
akkareyulla alagiri rangana
சொக்க புரந்தர விடடல ராணி
chokka purandara vitalana rani ||

PDF Download

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Tamil PDF Download :

For Download PDF please go through  Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Tamil Download

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in English

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in English or Bhagyada Lakshmi Baramma Song Lyrics in English

 Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in English
Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in English

PDF Download

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in English PDF Download :

For Download PDF please go through  Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in English Download

Bhagyada Lakshmi Baramma lyrics in Telugu
Bhagyada Lakshmi Baramma lyrics in Kannada

Leave a Comment