Shiva Ashtothram Telugu Pdf

This article is about Shiva Ashtothram Telugu Pdf. We are providing Shiva Ashtottara Shatanamavali In Telugu and English languages along with PDF download feature.

Main Concepts of this article:

  • Shiva Ashtothram in Telugu & English
  • Shiva Ashtothram Telugu PDF Download

Shiva Ashtothram Telugu

Shiva Ashtothram Telugu

ఓం శివాయ నమః
ఓం మహేశ్వరాయ నమః
ఓం శంభవే నమః
ఓం పినాకినే నమః
ఓం శశిశేఖరాయ నమః
ఓం వామదేవాయ నమః
ఓం విరూపాక్షాయ నమః
ఓం కపర్దినే నమః
ఓం నీలలోహితాయ నమః
ఓం శంకరాయ నమః || 10 ||
Om Shivaaya Namaha
Om Maheshvaraaya Namaha
Om Shambhave Namaha
Om Pinaakine Namaha
Om Shashishekharaaya Namaha
Om Vaamadevaaya Namaha
Om Viroopaakshhaaya Namaha
Om Kapardine Namaha
Om Neelalohitaaya Namaha
Om Shamkaraaya Namaha || 10 ||

ఓం శూలపాణయే నమః
ఓం ఖట్వాంగినే నమః
ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః
ఓం శిపివిష్టాయ నమః
ఓం అంబికానాథాయ నమః
ఓం శ్రీకంఠాయ నమః
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం భవాయ నమః
ఓం శర్వాయ నమః
ఓం త్రిలోకేశాయ నమః || 20 ||
Om Shoolapaanaye Namaha
Om Khatvaamgine Namaha
Om Vishhnuvallabhaaya Namaha
Om Shipivishhtaaya Namaha
Om Ambikaanaathaaya Namaha
Om Shreekamthaaya Namaha
Om Bhaktavatsalaaya Namaha
Om Bhavaaya Namaha
Om Sharvaaya Namaha
Om Trilokeshaaya Namaha || 20 ||

ఓం శితికంఠాయ నమః
ఓం శివాప్రియాయ నమః
ఓం ఉగ్రాయ నమః
ఓం కపాలినే నమః
ఓం కౌమారయే నమః
ఓం అంధకాసుర సూదనాయ నమః
ఓం గంగాధరాయ నమః
ఓం లలాటాక్షాయ నమః
ఓం కాలకాలాయ నమః
ఓం కృపానిధయే నమః || 30 ||
Om Shitikamthaaya Namaha
Om Shivaapriyaaya Namaha
Om Ugraaya Namaha
Om Kapaaline Namaha
Om Kaumaaraye Namaha
Om Amdhakaasura Soodanaaya Namaha
Om Gamgaadharaaya Namaha
Om Lalaataakshhaaya Namaha
Om Kaalakaalaaya Namaha
Om Krripaanidhaye Namaha || 30 ||

ఓం భీమాయ నమః
ఓం పరశుహస్తాయ నమః
ఓం మృగపాణయే నమః
ఓం జటాధరాయ నమః
ఓం క్తెలాసవాసినే నమః
ఓం కవచినే నమః
ఓం కఠోరాయ నమః
ఓం త్రిపురాంతకాయ నమః
ఓం వృషాంకాయ నమః
ఓం వృషభారూఢాయ నమః || 40 ||
Om Bheemaaya Namaha
Om Parashuhastaaya Namaha
Om Mrrigapaanaye Namaha
Om Jataadharaaya Namaha
Om Ktelaasavaasine Namaha
Om Kavacine Namaha
Om Kathoraaya Namaha
Om Tripuraamtakaaya Namaha
Om Vrrishhaamkaaya Namaha
Om Vrrishhabhaaroodhaaya Namaha || 40 ||

ఓం భస్మోద్ధూళిత విగ్రహాయ నమః
ఓం సామప్రియాయ నమః
ఓం స్వరమయాయ నమః
ఓం త్రయీమూర్తయే నమః
ఓం అనీశ్వరాయ నమః
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
ఓం పరమాత్మనే నమః
ఓం సోమసూర్యాగ్ని లోచనాయ నమః
ఓం హవిషే నమః
ఓం యజ్ఞమయాయ నమః || 50 ||
Om Bhasmoddhoolita Vigrahaaya Namaha
Om Saamapriyaaya Namaha
Om Svaramayaaya Namaha
Om Trayeemoortaye Namaha
Om Aneeshvaraaya Namaha
Om Sarvajjhnaaya Namaha
Om Paramaatmane Namaha
Om Somasooryaagni Locanaaya Namaha
Om Havishhe Namaha
Om Yajjhnamayaaya Namaha || 50 ||

ఓం సోమాయ నమః
ఓం పంచవక్త్రాయ నమః
ఓం సదాశివాయ నమః
ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః
ఓం వీరభద్రాయ నమః
ఓం గణనాథాయ నమః
ఓం ప్రజాపతయే నమః
ఓం హిరణ్యరేతసే నమః
ఓం దుర్ధర్షాయ నమః
ఓం గిరీశాయ నమః || 60 ||
Om Somaaya Namaha
Om Pamcavaktraaya Namaha
Om Sadaashivaaya Namaha
Om Vishveshvaraaya Namaha
Om Veerabhadraaya Namaha
Om Gananaathaaya Namaha
Om Prajaapataye Namaha
Om Hiranyaretase Namaha
Om Durdharshhaaya Namaha
Om Gireeshaaya Namaha || 60 ||

ఓం గిరిశాయ నమః
ఓం అనఘాయ నమః
ఓం భుజంగ భూషణాయ నమః
ఓం భర్గాయ నమః
ఓం గిరిధన్వనే నమః
ఓం గిరిప్రియాయ నమః
ఓం కృత్తివాససే నమః
ఓం పురారాతయే నమః
ఓం భగవతే నమః
ఓం ప్రమధాధిపాయ నమః || 70 ||
Om Girishaaya Namaha
Om Anaghaaya Namaha
Om Bhujamga Bhooshhanaaya Namaha
Om Bhargaaya Namaha
Om Giridhanvane Namaha
Om Giripriyaaya Namaha
Om Krrittivaasase Namaha
Om Puraaraataye Namaha
Om Bhagavate Namaha
Om Pramadhaadhipaaya Namaha || 70 ||

ఓం మృత్యుంజయాయ నమః
ఓం సూక్ష్మతనవే నమః
ఓం జగద్వ్యాపినే నమః
ఓం జగద్గురవే నమః
ఓం వ్యోమకేశాయ నమః
ఓం మహాసేన జనకాయ నమః
ఓం చారువిక్రమాయ నమః
ఓం రుద్రాయ నమః
ఓం భూతపతయే నమః
ఓం స్థాణవే నమః || 80 ||
Om Mrrityumjayaaya Namaha
Om Sookshhmatanave Namaha
Om Jagadvyaapine Namaha
Om Jagadgurave Namaha
Om Vyomakeshaaya Namaha
Om Mahaasena Janakaaya Namaha
Om Caaruvikramaaya Namaha
Om Rudraaya Namaha
Om Bhootapataye Namaha
Om Sthaanave Namaha || 80 ||

ఓం అహిర్భుథ్న్యాయ నమః
ఓం దిగంబరాయ నమః
ఓం అష్టమూర్తయే నమః
ఓం అనేకాత్మనే నమః
ఓం స్వాత్త్వికాయ నమః
ఓం శుద్ధవిగ్రహాయ నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
ఓం ఖండపరశవే నమః
ఓం అజాయ నమః
ఓం పాశవిమోచకాయ నమః || 90 ||
Om Ahirbhuthnyaaya Namaha
Om Digambaraaya Namaha
Om Ashhtamoortaye Namaha
Om Anekaatmane Namaha
Om Svaattvikaaya Namaha
Om Shuddhavigrahaaya Namaha
Om Shaashvataaya Namaha
Om Khamdaparashave Namaha
Om Ajaaya Namaha
Om Paashavimocakaaya Namaha || 90 ||

ఓం మృడాయ నమః
ఓం పశుపతయే నమః
ఓం దేవాయ నమః
ఓం మహాదేవాయ నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం హరయే నమః
ఓం పూషదంతభిదే నమః
ఓం అవ్యగ్రాయ నమః
ఓం దక్షాధ్వరహరాయ నమః
ఓం హరాయ నమః || 100 ||
Om Mrridaaya Namaha
Om Pashupataye Namaha
Om Devaaya Namaha
Om Mahaadevaaya Namaha
Om Avyayaaya Namaha
Om Haraye Namaha
Om Pooshhadamtabhide Namaha
Om Avyagraaya Namaha
Om Dakshhaadhvaraharaaya Namaha
Om Haraaya Namaha || 100 ||

ఓం భగనేత్రభిదే నమః
ఓం అవ్యక్తాయ నమః
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః
ఓం సహస్రపాదే నమః
ఓం అపపర్గప్రదాయ నమః
ఓం అనంతాయ నమః
ఓం తారకాయ నమః
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః || 108 ||
Om Bhaganetrabhide Namaha
Om Avyaktaaya Namaha
Om Sahasraakshhaaya Namaha
Om Sahasrapaade Namaha
Om Apapargapradaaya Namaha
Om Anamtaaya Namaha
Om Taarakaaya Namaha
Om Parameshvaraaya Namaha || 108 ||

Shiva Ashtothram Telugu Pdf

Shiva Ashtothram Telugu Pdf

For PDf download go through the folllowing link Shiva Ashtothram Telugu Pdf

Leave a Comment